Generalforsamling

Program:
19.00-19.05 – Velkommen
19.05-19.45 – Spændende foredrag! Info følger.
19.45-20.00 – Kaffe og kage
20.00- Slut – Generalforsamling:

Dagsorden:
Formandens beretning v. Stine Høgsholt
Foreslag til ændringer i vedtægter
Valg af bestyrelse + suppleant
Eventuelt
Afslutning

Bestyrelsesposter (7 stk):
Formand
Næstformand
Sekretær
PR
Økonomi
Event
Event
________________
Suppleant

Symposium: Børn med Downs syndrom

I 2004 blev Danmark det første land i verden, hvor alle gravide tilbydes nakkefoldsscanningen. Siden da har der været stor debat med både etiske, personlige og lægefaglige problemstillinger.

Denne temaaften søger at kaste lys over det meget omdiskuterede emne og med besøg af både en klinisk genetiker, pædiater, en forælder til et barn med downs syndrom samt formanden for  “Landsforeningen downs syndrom” vil  emnet blive anskuet fra flere sider.

Kl. 17.15 – 18.00:
Teoretisk oplæg om børn med syndromer ved pædiater.
Der fokuseres især på Downs syndrom og følgesygdommene.

Kl. 18.00 – 18.30:
Pause og aftensmad

18.30 – 19.00:
Formanden for Landsforeningen Downs syndrom, Karina Rhiger, fortæller om hverdagens udfordringer og samfundets stigmatisering.

Kl. 19.00 – 19.30:
Forældre til barn med Downs syndrom, Thomas Hamann.

Kl. 19.30 – 19.45:
Pause og kaffe + kage

Kl. 19.45 – 20.30:
Oplæg ved Klinisk Gentiker Ida Vogel om prænatal diagnostik og dilemmaer.

Børne- og ungdomssymposium: Psykisk sårbare børn og unge i sundhedsvæsenet

Som læge vil du møde patienter med psykiatriske problemstillinger uanset, hvilket speciale, du vælger.

Derfor inviterer SAMS, PISA og PSM til et tværfagligt symposium, som gør dig klogere på, hvordan man agerer professionelt overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Arrangementet er gratis men kræver en bindende tilmelding pr. mail med anførsel af navn og semester:

psm.bestyrelsen@gmail.com

Der vil der vil være kaffe, kage og sandwich til de tilmeldte.

Børnekirurgi med SAKS

SAKS og PISA byder velkommen til symposiet “Børnekirurgi”.

Aftenens program:
19.00 Velkomst og program for aftenen
19.05 Henning Olsen, børneurolog
19.35 Søren Rittig, børnenefrolog
20.05 Pause med kaffe, kage og konkurrence
20.20 Vibeke Hjortdal, børnehjertekirurg
20.55 Spørgsmål
21.00 Tak for i aften

Se mere på facebookbegivenheden:
https://www.facebook.com/events/1591712527813895/

Velkommen til PISA

Nu er den her endelig; Pædiatrisk Interesseorganisation for Studerende ved Aarhus universitet eller bare PISA.
Siden er stadigvæk under opbygning,men med dette in mente, er du hjerteligt velkommen.

Vi har stadigvæk brug for hjælpende hænder til arbejde med fundraising, planlægning af arrangementer og PR-arbejde, så PISA kan nå endnu bredere ud, og hvis du har lyst til at give en hånd, må du hellere end gerne melde dig ind i foreningen og kontakte de ansvarlige for arbejdsgrupperne.

Tak for interessen!